در دوره نوسان گیری قیمت سهام در کوتاه مدت بررسی می شود و با استفاده از استراتژی هایی می توانیم از بازار و نوسانات قیمت سود بگیریم. در سایت Www.Tsetmc.Com با اعمال فیلترهایی، می توان دیده بان و سهام ها را براساس ترجیح و تحلیل معامله گر مشاهده کرد. در دوره فیلترنویسی آموزش های مربوطه ارائه می گردد.

دوره نوسان گیری

غیر حضوری

حضوری

آیا نگران سرمایه خود هستید؟