دوره تابلوخوانی از جمله آموزش های بسیار مهم برای فعالیت در بازارهای مالی است. در این دوره معامله گر به یک دید کلی از بازار و وضعیت معامالت در هر نماد دست پیدا می کند

  • بررسی نمادها
  • میزان خرید و فروش
  • نوسان های قیمت
  • میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی
  • و موارد مشابه ...

دوره تابلوخوانی

غیر حضوری
|

حضوری


آیا نگران سرمایه خود هستید؟