در این دوره معامله گر با پیش بینی قیمت سهم در آینده، با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم اقدام به خرید یا فروش می کند

دوره تحلیل تکنیکال

غیر حضوری

حضوری

آیا نگران سرمایه خود هستید؟