ارزش سهام عدالت 7 مرداد 1400

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۱ درصد افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت 9 مرداد 1400

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۱ درصد افزایش یافت.ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان رسید. ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان رسیده است.

گزارش بازار امروز 9 مرداد 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،351،467/52 (با رشد 2/66 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 400،925/21 (با رشد  1/05 درصدی) رسید.

نرخ طلا و ارز امروز 9 مرداد 1400

سکه بهار آزادی  11.571.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.122.500 تومان

دلار 26.019 تومان

نرخ طلا و ارز امروز 26 تیر 1400

سکه بهار آزادی  10.546.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.057.100 تومان

دلار 24.747 تومان

گزارش بازار امروز 26 تیر 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،311،220/36 (با رشد 0/44 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 402،583/16 (با رشد  0/24 درصدی) رسید.

گزارش بازار امروز 26 تیر 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،311،220/36 (با رشد 0.44 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 402،583/16 (با رشد  24/0 درصدی) رسید.

ارزش سهام عدالت 12 تیر 1400

در پایان معاملات شنبه 12 تیرماه 1400، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۹ تیرماه)، ۱.۵ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان رسید.

نرخ طلا و ارز امروز 13 تیر 1400

سکه بهار آزادی  10.758.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.070.800 تومان

دلار 25.284 تومان

گزارش بازار امروز 13 تیر 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،243،792/69 (با افت 0/19 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 382،140/26 (با افت  0/19 درصدی) رسید.

گزارش بازار امروز 9 تیر 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،246،055/39 (با افت 0.87 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 382،848/27 (با افت  0.35 درصدی) رسید.

نرخ طلا و ارز امروز 12 تیر 1400

سکه بهار آزادی  10.743.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.068.400 تومان

دلار 25.259 تومان

ارزش سهام عدالت 9 تیر 1400

قیمت سهام عدالت 532 هزار تومانی بیش از 60 هزار تومان رشد کرد و به بیش از 12 میلیون و 550 هزار تومان رسید. ارزش 60 درصد آزادشده این سبد سهام نیز بیش از 7 میلیون و 350 هزار تومان است.

قیمت سهام عدالت یک میلیون تومانی اما نزدیک به 120 هزار تومان رشد کرد و به بیش از 23 میلیون تومان رسید؛ ارزش 60 درصد آزادشده این سبد سهام نیز بیش از 13 میلیون و 800 هزار تومان است.

ارزش سهام عدالت 29 خرداد 1400

در پایان معاملات امروز شنبه 29 خردادماه 1400 بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۲۶ خردادماه)، 1/8 درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۶۰۹هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۹۸۴هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۶۵هزار تومان رسیده است.

نرخ طلا و ارز امروز 29 خرداد 1400

سکه بهار آزادی  10.343.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.028.000 تومان

دلار 23،800 تومان

گزارش بازار امروز 29 خرداد 1400

گزارش بازار امروز 29 خرداد 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،161،985/13 (با رشد 1/25 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 370،795/05 (با رشد  0/06 درصدی) رسید.

گزارش بازار امروز 25 خرداد 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،150،159/23  و

 شاخص هم وزن به 373،374/33 (با افت  0/78 درصدی) رسید.

نرخ طلا و ارز امروز 25 خرداد 1400

سکه بهار آزادی  10،657،000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 10،696،000 تومان

دلار 24،047 تومان

ارزش سهام عدالت 25 خرداد 1400

در پایان معاملات امروز دوشنبه 24 خرداد ماه 1400 بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۴ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان رسیده است. 

ارزش سهام عدالت 9 اردیبهشت 1400

ارزش سهام عدالت در آخرین روز معاملاتی هفته درمقایسه با روز گذشته، ۰.۹درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۲۳هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۱۴۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۳۳هزار تومان رسیده است.

نرخ طلا و ارز امروز 11 اردیبهشت 1400

سکه بهار آزادی  9.793.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار980،000 تومان

دلار 23.061 تومان

گزارش بازار امروز 11 اردیبهشت 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،199،303/43 (با افت 1/12 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 425،664/74 (با افت 0/38 درصدی) رسید.

نرخ طلا و ارز امروز 4 اردیبهشت 1400

در بازار امروز 4 اردیبهشت 1400

سکه بهار آزادی  10.063.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.011.700 تومان

دلار 23.337 تومان

گزارش بازار امروز 4 اردیبهشت 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1،199،335/67 (با افت 0/64 درصدی) و

 شاخص هم وزن به 429،061/50 (با افت  0/24 درصدی) رسید.

نرخ طلا و ارز امروز 23 فروردین 1400

سکه بهار آزادی  10.478.000 تومان

هر گرم طلای 18 عیار 1.040.000 تومان

دلار 24.257 تومان

گزارش بازار امروز 23 فروردین 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1226018.98 (با افت 0.39 درصدی) و شاخص هم وزن به 434697.54 (با افت  0.15 درصدی) رسید.

گزارش بازار امروز 23 فروردین 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1226018.98 (با افت 0.39 درصدی) و شاخص هم وزن به 434697.54 (با افت  0.15 درصدی) رسید.

گزارش بازار امروز 23 فروردین 1400

در پایان معاملات امروز شاخص کل در ارتفاع 1226018.98 (با افت 0.39 درصدی) و شاخص هم وزن به 434697.54 (با افت  0.15 درصدی) رسید.

ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی سهام عدالت به 11 میلیون و 420 هزار تومان و ارزش سبد یک میلیون تومانی به 21 میلیون و 513 هزار تومان رسید.

ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 6 میلیون و 852 هزار تومان رسیده است.

وضعیت بازار طلا در سال 1400

دوشنبه 16 فروردین 1400

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته به‌طور کلی وضعیت بازار طلا بهتر خواهد شد، این بهبود به معنای ایجاد تعادل و ثبات در این بازار است و نوسان زیادی را شاهد نخواهیم بود.

«ابراهیم محمدولی»، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: هرچند آینده‌نگری در باره قیمت طلا کار دشواری است، اما با توجه به تجارب گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال وضعیت بازار طلا بهتر از پارسال خواهد شد. یعنی عرضه و تقاضا و به‌طور کلی داد و ستد بیشتر خواهد شد.

وی، ضمن اشاره به روند کاهشی قیمت بعد از تعطیلات اظهار داشت: وقتی بازار به سمت ثبات و تعادل حرکت کند قیمت‌ها نیز به ثبات خواهد رسید. هرچند نمی‌توان برای مثال انتظار داشت قیمت طلای ۱۸ عیار از کانال یک میلیون تومانی به کانال ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی وارد شود، اما ممکن است در دامنه حدود ۱۰ درصد نوسان داشته باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فهرست فرابورس ایران قرار گرفت

دوشنبه 16 فروردین 1400

نماد "ثجنوب" متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب به عنوان دویست و چهل و یکمین نماد معاملاتی (یکصد و چهل و پنجمین شرکت در بازار دوم) در فهرست فرابورس ایران قرار گرفت

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فهرست فرابورس ایران قرار گرفت

دوشنبه 16 فروردین 1400

دویست و چهل و یکمین نماد معاملاتی فرابورس ایران مربوط به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب با نماد " ثجنوب " در گروه "انبوه ‌سازی، املاک و مستغلات" با کد 7010 درج شد.

بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در کمیسیون برنامه و بودجه

محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه بعدازظهر یکشنبه 15 فروردین 1400 کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای قانون بودجه را در طول سال برعهده دارد، بنابراین ما برای اولین جلسه در سال جدید از مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی با محوریت وضعیت درآمدهای کشور دعوت کردیم.

وی افزود: در این نشست دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی و قنبری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به همراه معاونان و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه خود حضور یافتند.

مفتح یادآور شد: این مسئولان ابتدا گزارش و تصویری از چگونگی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ارائه کرده و در ادامه برنامه‌های خود را برای تحقق درآمدهای بودجه در سال جاری و دیگر موضوعات مربوطه برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه تاکید کرد: همچنین برای جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون هم از نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده‌ایم تا درباره عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) قانون بودجه سال ۹۹ و اقدامات به‌عمل آمده جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطالب خود را بیان کند.

وی اضافه کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این جلسات تلاش دارد تا تصویر کلی از نحوه اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ بدست آورده و راهکارهای اجرایی آن و موانع احتمالی که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه خواهند شد را شناسایی کند.

بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در کمیسیون برنامه و بودجه

محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای قانون بودجه را در طول سال برعهده دارد، بنابراین ما برای اولین جلسه در سال جدید از مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی با محوریت وضعیت درآمدهای کشور دعوت کردیم.

وی افزود: در این نشست دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی و قنبری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به همراه معاونان و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه خود حضور یافتند.

مفتح یادآور شد: این مسئولان ابتدا گزارش و تصویری از چگونگی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ارائه کرده و در ادامه برنامه‌های خود را برای تحقق درآمدهای بودجه در سال جاری و دیگر موضوعات مربوطه برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه تاکید کرد: همچنین برای جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون هم از نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده‌ایم تا درباره عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) قانون بودجه سال ۹۹ و اقدامات به‌عمل آمده جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطالب خود را بیان کند.

وی اضافه کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این جلسات تلاش دارد تا تصویر کلی از نحوه اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ بدست آورده و راهکارهای اجرایی آن و موانع احتمالی که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه خواهند شد را شناسایی کند.

بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در کمیسیون برنامه و بودجه

محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای قانون بودجه را در طول سال برعهده دارد، بنابراین ما برای اولین جلسه در سال جدید از مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی با محوریت وضعیت درآمدهای کشور دعوت کردیم.

وی افزود: در این نشست دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی و قنبری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به همراه معاونان و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه خود حضور یافتند.

مفتح یادآور شد: این مسئولان ابتدا گزارش و تصویری از چگونگی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ارائه کرده و در ادامه برنامه‌های خود را برای تحقق درآمدهای بودجه در سال جاری و دیگر موضوعات مربوطه برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه تاکید کرد: همچنین برای جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون هم از نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده‌ایم تا درباره عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) قانون بودجه سال ۹۹ و اقدامات به‌عمل آمده جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطالب خود را بیان کند.

وی اضافه کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این جلسات تلاش دارد تا تصویر کلی از نحوه اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ بدست آورده و راهکارهای اجرایی آن و موانع احتمالی که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه خواهند شد را شناسایی کند.

بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در کمیسیون برنامه و بودجه

محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای قانون بودجه را در طول سال برعهده دارد، بنابراین ما برای اولین جلسه در سال جدید از مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی با محوریت وضعیت درآمدهای کشور دعوت کردیم.

وی افزود: در این نشست دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی و قنبری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به همراه معاونان و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه خود حضور یافتند.

مفتح یادآور شد: این مسئولان ابتدا گزارش و تصویری از چگونگی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ارائه کرده و در ادامه برنامه‌های خود را برای تحقق درآمدهای بودجه در سال جاری و دیگر موضوعات مربوطه برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه تاکید کرد: همچنین برای جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون هم از نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده‌ایم تا درباره عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) قانون بودجه سال ۹۹ و اقدامات به‌عمل آمده جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطالب خود را بیان کند.

وی اضافه کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این جلسات تلاش دارد تا تصویر کلی از نحوه اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ بدست آورده و راهکارهای اجرایی آن و موانع احتمالی که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه خواهند شد را شناسایی کند.

ارزش سهام عدالت

امروز ارزش سهام عدالت به ۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۶۴۱ تومان رسید که نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته ۱.۳ درصد معادل ۱۲۱ هزار و ۹۱۵ تومان کاهش داشت.

بر این اساس، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۱۸۴ تومان رسیده است.

گزارش بازار امروز 15 فروردین 1400

به گزارش اقتصاد نیوز ، در معاملات امروز بورس تهران حدود 70 درصد نمادهای بازار کاهش قیمت داشتند و شاخص کل با افت 13 هزار و 414 واحدی به رقم یک میلیون و 269 هزار و 534 واحد رسید. 

شاخص هم وزن نیز هزار و 203 واحد پایین آمد و در سطح 439 هزار و 916 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابوس 95 واحد افت کرد و به رقم 17 هزار و 907 واحد رسید. 

گزارش بازار امروز 15 فروردین 1400

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات امروز بورس تهران حدود 70 درصد نمادهای بازار کاهش قیمت داشتند و شاخص کل با افت 13 هزار و 414 واحدی به رقم یک میلیون و 269 هزار و 534 واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز هزار و 203 واحد پایین آمد و در سطح 439 هزار و 916 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابوس 95 واحد افت کرد و به رقم 17 هزار و 907 واحد رسید. 

بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت در بورس

سهامداران شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان، فرآورده‌های معدنی اپال کانی پارس و معدنی و صنعتی چادرملو بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت‌های به پرداخت ملت، آلومراد و سیمان داراب بیشترین افت را تجربه کردند.

بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت در بورس

سهامداران شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان، فرآورده‌های معدنی اپال کانی پارس و معدنی و صنعتی چادرملو بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت‌های به پرداخت ملت، آلومراد و سیمان داراب بیشترین افت را تجربه کردند.

اختصاص یک میلیون تومان سهام بورس به متولدین ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند که مبلغ یک میلیون تومان را صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد ۱۴۰۰ اختصاص دهد.

ارزش سهام عدالت

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۲۰ اسفندماه)، ۲.۵درصد (۲۷۷هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۶۷هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۲۱هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۶۰هزار تومان رسیده است.

آیا نگران سرمایه خود هستید؟