شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فهرست فرابورس ایران قرار گرفت

دوشنبه 16 فروردین 1400

نماد "ثجنوب" متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب به عنوان دویست و چهل و یکمین نماد معاملاتی (یکصد و چهل و پنجمین شرکت در بازار دوم) در فهرست فرابورس ایران قرار گرفت

بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در کمیسیون برنامه و بودجه